Vi kjøper blåkveite!

Blåkveitesesongen er i gang!

Vi kjøper blåkveite 24/7! Vi tilbyr markedspris og god service i velkjent stil. Kaiplass, egnerbuer og velferdsrom med alle fasiliteter hører med. Kontakt oss for avtale!

Eier og daglig leder

Ted Robin Endresen

913 47 380

Avdelingsleder biprodukter

Stig Bekken